Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vidle mají punc!

 

Punc je vyražená značka k označení ryzosti. V našem případě se nejedná o zlaté šperky, ale o vidle. A místo ryzosti použitého kovu vypovídají o výrobci nebo majiteli vidlí. Sestavujeme přehled značek nalezených na vidlích umístěných v naší expozici. Při pátrání po jejich identifikaci se dostáváme přes vidle až k historii např. hutnictví a železáren z dob, kdy se v Ostravě-Vítkovicích pásly ještě kozy.

PÁTRÁME PO PŮVODNÍCH VÝROBCÍCH A VLASTNÍCÍCH VIDLÍ

Vypátrání autorů původních výrobních a vlastnických značek by mohlo rozkrýt původ našich exponátů.K tomuto tématu připojuji průběžně doplňovanou fotogalerii evidovaných výrobních a vlastnických značek nalezených na vidlích v našem muzeu (měřítko je v mm). Pokud byste našli punc na vašich vidlích, pošlete nám prosím foto (když už ne vidle) a zařadíme ho do naší sbírky.

Zatím se nám podařilo k tomuto tématu dále získat kusé historické informace o železárnách  a výrobě kovového zboží  v našem regionu (Jeseníky). Hlavním zdrojem byl reprint 1. vydání Historického místopisu země Moravsko-Slezské od Ladislava Hosáka z roku 1938 (v závorce uvedeno č. strany):
• Královské město Uničov
Německá Ruda, ... s far. kostelem P. Marie Sněžné ... Na sklonku 18. st. byly tu železárny. (600)
• Status minor Bruntál
Vrbno, něm. Würbenthal ... R.1811 přenesena sem z Viznberku továrna na zbran a kovové zboží. (850)
• Panství Kolštejnské
Kolštejn, něm. Goldenstein ... Z průmyslových závodů na sklonku 18. st. byly ... ve Vikanticích a Pleči železné hamry, .. 1788 založena huť v Kunčicích. Na počátku 19. st. byly v provozu železárny Františkov. (585)
Adamov, něm. Adamstal, 1686 byla tu tavírna železa a hamr, ... (586)
Alojzov, něm. Aloisdorf, založen 1783. R. 1819 byla tu železárna. (586)
Habartice, ...R.1562 byl tu železný hamr. (586)
• Vizmberské panství
Vizmberk, něm. Wiesenberg, ... ... Území pozdějšího panství vizmberského náleželo původně k Losinám ... Po smrti Ant. Frydrycha hr. Mitrovského prodal 1843 Ant. hr. Mitrovský průmyslníkům bratřím Františkovi, Liboru, Albertovi a Hubertu Kleinům. ... Již Komenského mapa Moravy uvádí doly na železnou rudu u Vizmberka; na sklonku 18. st. byla tu prosperující železárna. 1811 založena továrna na zbraně a kovové zboží, ale ta zakrátko byla přenesena do slezského Vrbna. Rozkvět průmyslu nastal však hlavně za Ant. Frydrycha hr. Mitrovského a za Kleinů. (589)
Sobotín, něm. Zöptau, ... Roku 1573 přip. se v Sobotíně železné hamry. ... R. 1819 byly tu železárny. (589)
• Panství Janovické
R. 1757 byl v Janovicích mlýn na papír, kolem 1780 železárny. ... Pozemková reforma na panství byla provedena 1926-28 (vlastník Fr. Harrach, plocha 8917 ha): v záboru zůstává ... ; vlastníku propuštěny ze záboru elektrárna a cihelna v Janoušově, železárny a hutě v St. Vsi a Rýmařově, ... (590)
Rýmařov, něm. Römerstadt, ... také Ferdinand I. 1537 ... dovolil městu postaviti železné hamry, slévárnu ... Kolem r. 1780 byly v Rýmařově železárny. (592)
Karlov, něm. Karlsdorf, přip. se 1693. R.1819 byly tu železárny. (591)
• Panství Sovinecké
Sovinec, něm. Eulenberg, ...Na počátku 18. st. byly v Sovinci železárny. (602)
Brunzejf, něm. Braunseifen, ...Kolem r. 1780 byly zde železárny. (602)
Frýdlant nad Moravicí, něm. Friedland an der Mohre, ... V železných hutích frýdlantských byly v pol. 17. st. lity dělové koule a také 1780 připomínají se tu železárny. (602)
Dolní Moravice, něm. Nieder Mohrau, ... V zdejších železárnách byla v pol. 17. st. lita děla. (604)
• Šternberské panství
Beroun, něm. Bärn, ... Důležité byly berounské doly na železnou rudu a huti, které se připomínají již 1339. Počátkem 16. st. měl Beroun vlastní horní právo ... R. 1570 jmenuje se velký hamr pod městečkem a 1594 byly tu čtyři železné hamry, které byly zničeny za třicetileté války. (609)
• Panství krnovské komory, léno koruny české
Zátor, něm. Seifersdorf, ... R. 1540 byly v Zátoře železárny. (821

Otázkou zůstává v kterých z těchto míst se mohly vyrábět vidle.

vidlák Honza Gemela
naposledy editoval 20.12.2011

 

Náhledy fotografií ze složky Výrobní a vlastnické značky vidlí