Kronika Oldřicha z Richentalu (1464) – Upálení mistra Jana Husa a rozmetání jeho popela